Početna    

Kontakt

 

 

Sintofoil-TPO - Nova generacija jednoslojnih hidroizolacija
 

 

Rezervoari

Specifične svojstva u kontaktu sa vodom čine ST/ DW membranu pogodnu za primjenu u rezervoarima pitke vodne i ribljim mrijestilištima.

zadovoljava (britanski) propis o ispitivanju pitke vode BS 6920:1,7
nizak koeficijent toplinskog rastezanja smanjuje naprezanja u šavovima
fleksibilnost pri niskim temperaturama sprječava oštećenja koja bi mogla biti uzrokovana lomljivošću i krhkošću
FB membrana, kaširana na filc, se preporuča za potpuno lijepljene aplikacije
svijetlo plava boja pridonosi adekvatnoj estetici