Početna    

Kontakt

 

 

Sintofoil-TPO - Nova generacija jednoslojnih hidroizolacija
 

 

 

Slobodno položeni / opterećeni krovni sistem

Topli ravni krov sa termoizolacijom slobodno položenom ispod Sintofoil membrane, koja je također slobodno položena. Membrane se osiguravaju obodno i oko proboja. Potrebno opterećenje iznosi min. 50 kg /m2. Maksimalni nagib je 10°.

gibanje toplinske izolacije se ne prenosi na membranu
većina termoizolacija su kompatibilne sistemu
izvanredan otpor vatri, posebno u kombinaciji sa pločama od kamene vune
nisu potrebni nikakvi posebni spojevi zbog rada konstrukcije
veliki prefabricirani paneli smanjuju vrijeme potrebno za ugradnju