Početna    

Kontakt

 

 

Sintofoil-TPO - Nova generacija jednoslojnih hidroizolacija
 

 

Saniranje smetlišta (otpada)

Rezultati EPA 9090 testa su pokazali da FPA/TPO membrana ispunjava visoke zahtjeve koji se postavljaju kod ovako kritičnih aplikacija. Oba sloja, donja podloga i pokrovna obloga se slobodno polažu. Preporuča se primjeren dizajn, koji uključuje drenažu, kolektore tekućine i ventilaciju za plinove.

otporna je na širok spektar kemikalija
ima izvrsne karakteristike kao prepreka vlagi i plinovima
visoka točka tališta znači pogodnost pri radu sa visokim temperaturama
veliki prefabricirani paneli smanjuju vrijeme ugradnje